Läänemere veealune maailm

Veealuse maailma projektipäev on põnev võimalus saada teadmisi Läänemere taimede, selgrootute, kalade ja lindude kohta. Lapsel tekib päeva lõppedes terviklik arusaam Läänemere, selle elustiku ja keskkonnaprobleemide kohta. 

Kasutame selle läbiviimisel meie looduskooli õppekogusid, video- ja fotomaterjali. Õpilastele on põnevad ülesanded ning otse loomulikult käime ka rannikul vaatlusi tegemas ja ülesandeid lahendamas. 

Paljud ülesanded on mängulises vormis ja ärgitavad lapsi mõtlema ning ise vastuseid otsima. Projektipäeva maksumus sõltub osalevate laste arvust. Mida rohkem lapsi saad kaasa võtta, seda soodsamaks kujuneb hind lapse kohta.