SILMA ÕPIKOJAST

MEIE LUGU

Silma Õpikoda asutati 2009. aastal. Looduskooli rajajate eesmärgiks on peatada laste võõrandumine loodusest. Järjest enam tekib juurde lapsi, kellel puudub looduses liikumise kogemus.

2009. aasta sügisel kerkis Saunja külla meie õppehoone. Kümne aasta jooksul on looduskool järjepidevalt edasi arenenud. 2011. aastal valmis majutushoone ning kolm aastat hiljme väike koduloomapark. Just viimane on kujunenud laste lemmikkohaks, kus veedetakse puhkepauside ajal kõige enam aega.

Looduskool asub vaikses ja looduskaunis kohas keset looduskaitseala. Lähimad talud jäävad meist 1-2 km kaugusele. Nii on lastel rahulik ja turvaline keskkond looduse tundmaõppimiseks.

Kevadel ja sügisel külastavad meid kümned klassid, et lapsed saaksid loodust vahetult erinevate meelte abil tundma õppida. Juba kümme aastat on lastel võimalik suvisel koolivaheajal meie juurde laagrisse tulla. Paljude laste jaoks on see suve parim elamus. Meie esimesed „kasvandikud” on tänaseks juba ülikoolis. Üsna mitmed neist õpivad edasi keskkonnaga seotud erialasid, aidates tulevikus kaasa meie looduse hoidmisele.

mountainguide-home-icon5
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."