HUVITAVAD PUTUKAD

Kestvus: 2 tundi

Meie ümber elab palju põnevaid ja huvitavaid putukaid. Programmi käigus püüame erinevaid veeputukaid ning vaatleme, millised nad välja näevad. Otsime üheskoos, millised putukad elavad metsas mullas ja sambla sees. Toome põnevamad neist õppeklassi ning vaatame neid looduskooli suure mikroskoobiga. Vaatame üheskoos pilte põnevatest mutukatest ning saame proovida „putukaprille”. Lapsed saavad näha põnevat pildiprogrammi vees elavate mutukate elust.

AASTAAJAD

Kestvus: 2 tundi

Looduskooli ümbrus on põnev paik. Vastavalt aastaajale teeme lühikese matka loooduses ning tutvume puude, rohttaimede, putukate ja lindude eluga. Vaatame, kuidas taimed ja loomad sellel aastaajal hakkama saavad. Liigume nii metsas, mere ääres kui ka rannaniidul. Tunnetame loodust erinevate meeltega – proovime tähele panna nii värve, lõhnu kui ka helisid. Õppeklassis tutvume erinevate lindude ja metsloomade eluga.

AVASTAME TALUELU 

Kestvus: 2 tundi 

Looduskooli lähedal elab noor pere, kes on rajanud toreda talu. Nende abil saame lastele pakkuda võimalust erinevaid koduloomi ja -linde näha, toita ja nende eest hoolitseda. Sõbralik pererahvas räägib loomade kohta palju õpetlikku ning tutvustab taluelu ja koduloomade pidamist. Näha saab kanu, muskusparte, hanesid, küülikuid, lambaid ja kitsi. Lapsed saavad koduloomade keskel palju toredaid emotsioone. Peale loomade vaatamist läheme Silma Õpikotta. Siin teeme matka vesistel rannaniitudel, kus roo pügamise eest hoolitsevad suured veised. Lapsed saavad teada, kuidas karjatamine aitab siinsetel taimedel, putukatel ja lindudel looduses püsima jääda. 

SÕBRAKS LINDUDEGA

Kestvus: 2 tundi

Alustame programmi meie õppeklassis,  uurime lindude välimust, arutleme koos lastega, kuidas linnud ehitavad pesasid, mida nad söövad ja kuidas nad lennata oskavad ja endale kaaslasi leiavad. Kuulame erinevate lindude hääli ja vaatleme enamlevinud liike piltidelt. 

Edasi saavad lapsed binoklite abil looduskooli ümbruses koos juhendajaga erinevad veelinde vaadelda ja  väikese matka teha meie rannaniidule. Kevadel ja sügisel peatuvad siin tuhanded luiged, haned ja pardid, et edasi rändamiseks jõudu koguda. Sageli häälitseb siin hüüp, kelle hääl meenutab heli, mis tekib pudelisse puhudes. Omaette elamus on näha merikotkast. Programmi jooksul mängime erinevaid lindudega seotud õppemänge. 

MATEMAATIKA JA EMAKEEL LOODUSES 

Kestvus: 2 tundi

Kutsume lasteaia koolieelseid rühmi meie mängulisele ja  lõimitud õppeprogrammile. 

Programmi esimeses pooles uurime kuidas leida ja seostada geomeetrilisi kujundeid looduses eksisteerivaga? Kas ilma joonlauata saab mõõta puid või taimi? Uurime ka vastavalt aastaajale hulkade moodustamist ja loendamist erinevate looduslike elementide abil. 

Teine pool viib meid põnevale metsa-ning rannaniidu retkele, kus otsime loodusest peidus olevad täis-ja kaashäälikud. Loeme ja lahendame lõbusaid  toomise ülesandeid. Paneme tööle kõik oma meeled- milliseid helisid me kuuleme või lõhnu tunneme? Loomade ja lindude teemaline õppemäng aitab lastel neid paremini tundma õppida ja julgustab lugema kokku lihtsamaid sõnu.