ÕPPEPROGAMM
1.-3. KLASSILE

 

ÕPIME LOODUSES MATEMAATIKAT

(uus programm)

Aeg: 3 h (koos pausiga) /märts-detsember

Koht: peamiselt õues

Programm viib kokku matemaatikas õpitu päris looduses eksisteerivaga. Milliseid kujundeid võib leida metsa alt ja õue pealt? Kui pikad või rasked on matkal kohatud loodusobjektid? Eriti põnevaks läheb, kui püüame puude ja põõsaste kõrgust ära arvata. Anname esmalt hinnangu ja seejärel kontrollime tulemust mõõtmise teel. Oskus täpselt mõõta nõuab harjutamist. Loendame hulkasid, olgu selleks linnud parves, puud metsatukas või hoopis sipelgad pesas. Kuidas jõuda tulemuseni, mis vastab tegelikkusele? Läbi mängude harjutame liitmist-lahutamist saja piires. Me ei unusta ka loodusõpetust ja teeme tutvust retke käigus kohatud liikidega. Kuna liigume looduses, annab programmil osalemine ka lastele vajalikku füüsilist koormust.

Lisainfo: Looduskooli ümbruses on ilm sageli tuuline ning ümbritsevad rannakarjamaad vesised. Kuna suur osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust. Sobivaimad jalanõud on kummikud või nende puudumisel võimalikult veekindlad jalanõud. Lõunapaus on arvestatud programmi sisse.

TELLI
 

SÕBRAKS METSIKUTE TAIMEDEGA

Aeg: 3 h /kevadest sügiseni

Koht: õppeklassis, õues

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada neid Eesti looduses kasvavaid taimi, mida on võimalik ühtlasi ka toiduks tarvitada. Õpilased saavad kogemuse, kuidas „söödav“ muutub „toiduks“ ja õpivad looduses kasvavat rohkem märkama ja uue pilguga nägema. Käsitletavad taimed erinevad vastavalt aastaajale.

Programm algab ülevaatega söödavatest ja mürgistest taimedest. Lapsed õpivad taimi eristama ja harjutavad seda ümbruses kasvavate taimede põhjal. Loodusretke käigus ka kogutakse taimi, millest hiljem õpitakse sööke ja jooke valmistama. Pärast metsaandide maitsmist toimub kokkuvõttev juturing, kus jagatakse kogemusi saadud maitsetest ja käsitletakse metsikute taimede toiteväärtust.

Lisainfo: Looduskooli ümbruses on ilm sageli tuuline ning ümbritsevad rannakarjamaad vesised. Kuna osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust. Sobivaimad jalanõud on kummikud või nende puudumisel võimalikult veekindlad jalanõud. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI
 
 

SÕBRAKS KALAGA

Aeg: 3 h /aastaringselt

Koht: õppeklassis, õues

Kala on toit, mis paljudele lastele ei maitse. Käesoleva õppeprogrammi eesmärk on kalaga rohkem sõbraks saada. Tutvustatakse Eestis elavaid erinevaid kalu, kalade kehaehitust, millistel viisidel saab kalu püüda ning söögiks teha.

Programm algab ülevaatega kalade ehitusest. Saadakse selgeks Eestis enamlevinud kalaliigid ja püütakse neid ise piltide abil kindlaks määrata. Näitlike püügivahendite abil tehakse tutvust erinevate kalapüügi võimalustega. Õpitakse, millistel lihtsatel kodustel viisidel on võimalik kala toiduks valmistada. Toimub ühine kala söömise ja kokkuvõtete ring.

Lisainfo: Kuna osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust ja jalanõusid. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI
 
 

ELU MAAL

Aeg: 3 tundi /kevadest sügiseni

Koht: talus, karjamaal, õppeklassis

Õppeprogramm tutvustab tavalisemaid koduloomi ja nende pidamist. Võimalik on näha šoti mägiveiseid, hereforde, piimalehmi, lambaid, kitsi. Täpsem loomade valik sõltub kokkulepetest talunikega. Õpilased käivad talus või farmis, kus talunik tutvustatakse loomade pidamiseks vajalikke töid ning loomakasvatuse argipäeva. Looduskooli juures räägime erinevatest koduloomadest, nende vajalikkusest. Külastame meie enda loomaparki ning käime rannakarjamaadel vaatamas, kuidas veistekari seda hooldab. Osasid loomi saab oma käega katsuda ja neile süüa pakkuda.

Lisainfo: Talude külastamiseks on vajalik bussitranspordi olemasolu programmi toimumise ajal. Palume arvestada sellega, et loomapidamisega kaasneb spetsiifiline lõhn. Samuti ei ole lahtised jalanõud või riidest tennised parim valik loomapidamise külastamiseks. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI
 
 

KALAMAIMUD JA PURUVANAD

Aeg: 2,5 tundi /kevadest sügiseni

Koht: õues, õppeklassis

Õppeprogramm tutvustab veega seotud elusolendeid ning õpilased saavad harjutada ka liikide määramist. Õppeklassis alustame loomariigi süstematiseerimise ühistööga. Seejärel teeme põhjalikumat tutvust imetajate, kalade ja lindudega. Loengu osad vahelduvad iseseisvate ülesannetega.

Õues püütakse veest ja põhjamudast kahvaga erinevaid veemutukaid, kes pannakse täpsemaks uurimiseks vanni. Mikroskoobi all on võimalik osasid liike vaadelda, lihtsamate määrajate abil neid kindlaks teha. Lõpetuseks toimub matk lahe ääres.

Lisainfo. Õues soovitame kanda kummikuid või vettpidavaid jalanõusid. Kui kool soovib pidada lõunapausi, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI

 
 

AASTAAJAD LOODUSES

Aeg: 3,5 tundi /aastaringselt

Koht: õues, õppeklassis

Õppeprogramm tutvustab aastaajalisi muutusi looduses. Õues õpivad lapsed jälgima, kuidas puud ja rohttaimed just praegusel aastaajal välja näevad. Õpitakse jälgima loomade käitumist ja aastaaegadega seotud kohastumusi. Õpitakse tähele panema aastaegade vaheldumisega seotud looduse märke. Õpitud teadmisi kinnistatakse erinevate keskkonnamängude kaudu.

Õppeklassis räägitakse nii lindude kui ka metsloomade elust soojal ja külmal aastaajal. Õpilased lahendavad erinevaid interaktiivseid ülesandeid, mis aitavad neil taimede ja loomade kohastumusi paremini mõista.

Lisainfo. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI
 
 

ILM JA AASTAAJAD

Aeg: 3,5 tundi /aastaringselt

Koht: õues, õppeklassis

Programmi käigus saavad lapsed uudis teadmisi erinevate ilmastikunähtuste kohta. Toimub õppekäik metsa ja mere äärde. Looduskooli ilmajaamas õpitakse mõõtma õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku ning tuule suunda ja kiirust. Määrame pilvemääraja abil erinevaid pilvetüüpe. Lapsed õpivad looduse märkide ja vanarahva tarkuste põhjal ilma ennustama.

Õppeklassis lahendame tahvelarvutite abil ilmaga seotud ülesandeid.

Lisainfo. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI
mountainguide-home-icon5
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."